slideshow 1

O firmie

DANE KONTAKTOWE: ul. Kozielska 490 / 44-164 Gliwice / Tel. 32 270-16-49 / Fax. 32 270-16-63 / e-mail: t.wojcik@fdg.com.pl NIP: 9691522489 / REGON: 240913051 / ING Bank Śląski O/Gliwice: 11 1050 1298 1000 0023 2867 2247

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest W & W Nieruchomości A. Wójcik, J. Wójcik Spółka Jawna. z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 490, 44-164 Gliwice (Spółka ).
2. Inspektorem ochrony danych w Spółki jest Pan Tomasz Włoczyk , mail: tomasz.wloczyk@akmt.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją obowiązków ustawowych i umownych - dot. realizacji celów gospodarczych Spółki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
4.Odbiorcą danych osobowych będzie Spółka.

Polityki bezpieczeństwa spółki W&W Nieruchomości A.Wójcik, J.Wójcik Sp. J